พฤติกรรมของครูที่ดี

กันยายน 8, 2007

มาโรงเรียนแต่เช้า            กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น
สอนศิษย์ให้คิดเป็น          ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์
ไม่ติดสุรา                    ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี
หนี้สินไม่มี                   กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ
ไม่เพ้อเจ้อนินทา             ให้เวลาสอนเพิ่ม
สอนซ่อมเสริมเด้กเรียนช้า   มีเมตตากับทุกคน
ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์           ไม่เป็นผีการพนัน
ขยันอบรมศิษย์               เป็นมิตรกับทุกคน
เฝ้าก่นอ่านตำรา              ค้นคว้าหาความรู้
กตัญญูกตเวที                เอื้ออารีมิตรสหาย
ไม่แต่งกายนำสมัย           ทำจิตใจเบิกบาน
พูดอ่อนหวานหน้าฟัง        ยืนเดินนั่งเป็นผู้ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: